Програми
СЪСТОЯНИЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ II: Ромското представителство

Цели на проекта

  • Разработване на модел за идентификация на ромските лидери и ромското представителство
  • Изследване на връзките между "истинските" ромски лидери и ромския НПО-елит
  • Легитимация на ромското представителство и превръщането му във фактор при изработването на адекватни ромски политики

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на социалната стратификация в ромската общност
  • Анализ на неформалните и НПО-елитите в ромската общност и на взаимоотношенията между тях
  • Анализ на настоящите ромски политики

Статус на проекта

В процес на реализация

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Резултати

Доклад

Експерти и партньори

Стефан Кръстев – ръководител
skrastev@osf.bg

Ясен Босев – социолог
y.bossev@gallup-bbss.com;

Костадника Самсорова – социален антрополог
ksamsorova@yahoo.co.uk

Милена Пишмирова – социален антрополог
milenapishmirova@yahoo.co.uk

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us