Програми
СЪСТОЯНИЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ III: Цената на интеграцията срещу цената на не-интеграция

Цели на проекта

  • Анализ на публичните финанси, изразходвани за нуждите на ромската общност
  • Сравнение на изхарчените публични финанси с поставените цели в стратегическите документи (анализ на това доколко публичните финанси, които се харчат за подобряване положението на ромите отговарят на целите и планираните задачи в стратегическите документи)
  • Оценка на досегашните направени разходи за постигане целите на ромската политика; тяхната адекватност, ефективност и т.н.
  • Прогноза колко би струвала тази политика, т.е. каква е истинската цена, която трябва да платим, за да има ефект
  • Анализ на риска - какво ще се случи ако не похарчим необходимите средства за интегриране на ромите?

Средства за реализирането на проекта

Проектът се реализира от два независими един от друг изследователски екипа, чиито изводи и препоръки ще бъдат подложени на сравнителен анализ.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Доклад април 2007г. 

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Експерти и партньори

Лъчезар Богданов
bogdanov@iwatchbulgaria.com

Георги Ангелов
george@osf.bg

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Координатор: Славчо Георгиев
slavchogueorgiev@yahoo.com
http://eiri.bg

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us