Програми
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРОМЯНА НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ

Цели на проекта

Организиране на инициативи за промени в местната политика в областта на:

  • Десегрегацията на ромските училища
  • Достъпа до целодневно образование
  • Достъпа до здравни услуги и въвеждане на фигурата на здравния медиатор
  • Проблемите, свързани с жилищната политика в ромските квартали

Средства за реализирането на проекта

Провеждане на застъпнически кампании на местно ниво в градовете София, Дупница, Вълчедръм, Самоков, Пазарджик, Пловдив (Столипиново), Сливен, Ямбол, Бургас, Варна.

Работа с консултанти по застъпничество и лобиране.

Статус на проект

В процес на реализиране.

Развитие на проекта

  • Създаване и укрепване на мрежа от 12 Центрове на ромската общност в големи ромски квартали на страната /2000-2005/
  • Обучение за повишаване на квалификацията за провеждане на застъпнически действия и провеждане на граждански действия за промяна /2005/
  • Разработване на модел за създаване и поддържане на проекти за застъпнически кампании с цел промяна на местни политики /2005/

Резултати

Създаване на специализирана обучителна програма за застъпничество и лобиране за граждански интереси и организиране на застъпническа кампания.
Информация за центровете и тяхната дейност – АТТ документ

Експерти

Консултанти по застъпничество и лобиране:
Димитър Иванов
Гергана Василева
E-mail:
ippc@mail.orbitel.bg

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Партньори

ЦЕНТРОВЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ

Център на ромската общност - Дупница
Сдружение “Бъдеще за ромите”, Дупница, ул. Солун №4, тел. 0701/50412
E-mail: bmm_vasko@abv.bg
Eмилия Михайлова – ръководител

Център на ромската общност – Самоков
Сдружение “Романи Бахт”, Самоков, ул. Македония №34, тел. 0722/66 321
E-mail: romanybacht@hotmail.com
Живка Иванова - ръководител

Център на ромската общност - Вълчедръм
Фондация “Ромско бюро – Монтана”, Вълчедръм, ул. Съединение 30, тел. 09744/3261
E-mail: roburo_montana@abv.bg
Илари Дунин – ръководител

Център на ромската общност – Ямбол
Фондация “Интеграция и развитие на малцинствата”, Ямбол, ул. Цар Иван Шишман 4А, тел. 046/664661, 664979
E-mail: f.irm@mail.bg
Иван Георгиев – ръководител

Център на ромската общност – София
Фондация “Етнокултурен диалог”, София, ж-к Люлин, бл 432, вх. А, тел. 02/925 13 64
E-mail: ethnocultural@abv.bg
Адела Стоянова – ръководител

Център на ромската общност – Пловдив, Столипиново
Фондация за регионално развитие “Рома-Пловдив” , Пловдив, ул. Малина 12, тел. 032/622 322, факс 032/653678
E-mail: frdroma@abv.bg
Антон Карагьозов – ръководител

Център на ромската общност – Сливен
Ромска младежка организация, Сливен, ул. Цар Освободител 34 Г, тел. 044/62 37 56
E-mail: stela_rmo@slivenbg.net
Стела Костова – ръководител

Център на ромската общност - Пазарджик
Фондация за мултиетническо сътрудничество Напредък – Пазарджик
Пазарджик, ул. Бузлуджа 9, тел: 034/448502, 8 29 07
E-mail: NAPREDAK2002@yahoo.com
Пламен Цанков – ръководител

Център на ромската общност – Варна
Сдружение “Обновление”
Варна, ул. Дибич Забалкански 11, 052/444 388, факс 052/501 035
E-mail: office@obnovlenie.org, www.obnovlenie.org
Ридван Сали - ръководител

Център на ромската общност – Бургас
Съюз на социално слабите цигани “Надежда” – Бургас, Бургас, ул. Вълко Пушков 19, тел. 056/84 27 59
E-mail: dzingo@abv.bg
Жеко Шишков – ръководител


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us