Програми
МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

Цели на проекта

 • Обогатяване на гледните точки на учители и ученици за лицата на национализма през различните епохи, свързаната с тях поява на малцинствата и механизмите за тяхното интегриране.
 • Улесняване на учители и ученици чрез създаване на помагала с тематични разработки и изворов материал, които да допълнят и разяснят учебния материал от 5 до 12 клас, отнасящ се до въпросите на малцинствата и национализма.

  Средства за реализирането на проекта

  • Създаване на интерсдисциплинарен екип, състоящ се от преподаватели по история, литература и западни езици за по-пълното и многостранно обхващане на проблема.
  • Проучване на темите за малцинствата и национализма в българските учебници по история и литература от 5 до 12 клас.
  • Подбор на подходящ изворов материал, който да разшири погледа върху тази тематика.

  Статус на проекта

  Приключил

  Резултати

  В рамките на проекта са създадени два сборника, предназначени за ползване от учители и ученици. Учебните помагала могат да се ползват както от преподаватели по История и цивилизация, така и от учители по Български език и литература, Философия ,чужди езици и други.

  Сборник "Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание"

  Експерти и партньори

  Сдружение "Добротолюбие":
  Красимира Йончева
  Веселина Вачкова
  Мирослав Коев
  Албена Руневска
  Иванка Стоянова

  Финансиране

  Институт "Отворено общество" - София

  Лице за контакт

  Боян Захариев
  bzahariev@osi.bg

  Анита Байкушева
  abaikusheva@osi.bg


  Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us