Програми
ИНЕРЦИЯ ИЛИ РАЗВИТИЕ:
АНАЛИЗ НА ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КУЛТУРА

Цели на проекта

 • Идентифициране и анализ на препятствията за развитие на изпълнителските изкуства, културното наследство и киното, съществуващи във финансовите механизми и законодателството за политиките за култура в България.
 • Разработване на предложения за алтернативна културна политика, която да насърчава потреблението и участието в правенето на култура, която образова, разширява кръгозора и формира естетически вкусове.

Средства за реализирането на проекта

 • Анализ на документи;
 • Статистическа информация;
 • Емпирични изследвания/социологически изследвания;
 • Експертни интервюта;
 • Представяне на добри практики

Статус на проекта

Приключил

Резултати

 • Анализ на разглежданите проблеми и препоръки
 • Списък с необходими законодателни и институционални промени, пре-акцентиране на приоритети и промяна на структури на финансирането.
 • Пресконференция за разпространение на резултатите.
 • Специален брой на Политики - месечно електронно издание на Институт "Отворено общество" - София

Експерти и партньори

Гъливер Клиринг Хауз (с/о Център за култура и дебат „Червената къща”)
Доц. Биляна Томова
Десислава Гаврилова
Диана Андреева

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us