Програми
СЪВМЕСТНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ СПИСАНИЯ НА МОМН

Цели на проекта

Проектът има за цел да интегрира модерна тематика и практически ориентиран подход към проблемите на училищното образование в специализираните издания на МОМН, които достигат до широк кръг образователни експерти и училища в цялата страна. По този начин се постига участие в обсъждането на дневния ред сред експертната общност и възможност за разпространение на добрите практики и резултати от дейността на Институт "Отворено общество" - София.

Средства за реализирането на проекта

Публикуване на статии в научно-методическите издания на МОМН и специално електронно издание на "Политики" за проблемите на училищното образование.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Повишено качество на работа на експерти, работещи в системата на средното образование и разпространени иновативни практики и модели за работа.

Експерти и партньори

Боян Захариев
Илко Йорданов
Димитър Димитров

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us