Програми
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"МОДЕЛ ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ" - SOFIMUN ’ 2009

Цели на проекта

"Модел Обединени нации" е най-разпространената академична международна проява в света. Второто издание на конференцията в България се проведе на 18 – 25 юли 2009 г. в София от Sofia International Model United Nations (SOFIMUN), http://www.sofimun.org/ . Около 175 от най-перспективните студенти от цял свят участваха в симулация на дейностите на пет от органите на ООН. Бяха поканени известни политически лица и гост лектори.

Средства за реализирането на проекта

Събитието дава възможност за интересни форми на дебат между млади хора от цял свят, които са потенциалните бъдещи лидери. Осигурено е широко медийно отразяване в страната и чужбина. Използват се симулации и ролеви игри. Освен модела на работа на органите на ООН се пресъздава и работата на световните медии, отразяващи дейността на Обединените нации и резолюциите, които се приемат.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Заключителен доклад

Експерти и партньори

Sofia International Model United Nations (SOFIMUN)

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София участва във финансирането на проекта

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us