Програми
ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВА – ПОДКРЕПА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Цели на проекта

Да се постави началото на изграждането на успешен модел / модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места и за образователна интеграция на ромските деца в тях.

Средства за реализирането на проекта

  • Анализ на одобрените проектни предложения на училища от малки населени места и подбор на училища, които ще бъдат включени в проекта
  • Семинар с учители и директори на избраните училища за изграждане на неформална мрежа между тях и уточняване на общ набор от дейности, които да бъдат реализирани в рамките на проектите, които всяко училище има
  • Техническа помощ на училищата при реализацията на уточнените дейности
  • Семинар за представяне на получените резултати при реализацията на проектите на всяко едно от включените училища
  • Изготвяне на модел / модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места и за образователна интеграция на ромските деца в тях на базата на получените резултати
  • Апробиране на модела в едно пилотно училище.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

  • Създаден цялостен модел от педагогически дейности, които водят до повишаване на качеството на образование в училищата в малките населени места и до образователна интеграция на ромските деца в тези училища. Моделът е адаптивен и може да се прилага от различни училища;
  • Изготвен доклад "Алтернатива за образованието в малките населени места" с приложение примерен модел за проект за кандидатстване по различните финансови инструменти на МОМН;
  • Подпомогнати училища да кандидатстват с проекти по създадения модел.

Експерти и партньори

ЦМЕДТ "Амалипе"
Боян Захариев

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us