Програми
ДЕЦАТА НА СОФИЯ - ПОЛИТИКИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНA

Цели на проекта

  1. Разработване, систематизиране, прилагане и отчитане на политиките, насочени към благосъстоянието на децата
  2. Изработване на Общинска програма за закрила на детето 2008
  3. Изработване на дългогодишна Общинска стратегия за закрила на детето

Средства за реализирането на проекта

  • Провеждане на социологическо проучване за проблемите на децата на София;
  • Публично обсъждане на политиките за децата в Столична община;
  • Сформиране на експертни работни групи към Консултативния съвет децата на София които да допринасят за изработването на краткосрочните и дългосрочни документи, касаещи политиката за децата в София.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

  • Социологическо изследване "Децата на София", проведено сред ученици в столичните училища - 3-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас.
  • Дискусионен форум за проблемите и благосъстоянието на децата в София.
  • Повишено разбиране за проблемите на най-младите граждани на София и изграждане на основа за планиранието на адекватни мерки и дейности в дългосрочна общинска програма, насочена към повишаване на благосъстоянието на децата в София

Експерти и партньори

Боян Захариев

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Димитър Димитров
ddimitrov@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us