Програми
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА - КОНСУЛТАЦИИ

Цели на проекта

 1. Насърчаване и популяризиране на диалог и дебат на европейските граждани за социалното и икономическо бъдеще на Европа;
 2. Взаимодействие между политиците и гражданите в навечерието на изборите за Европейски парламент 2009 г.;
 3. Утвърждаване на гражданското участие на европейско ниво в процеса на вземане на решения в дългосрочен план;
 4. Приближаване на ЕС до гражданите му;
 5. Повишаване на обществения интерес към проблемите на ЕС;
 6. Задълбочаване на европейското сътрудничество в рамките на съществуващите мрежи на гражданското общество, включително и чрез иновативни интернет-базирани методи.

Средства за реализирането на проекта

 • Он-лайн дебат за бъдещето на Европа в 27-те страни членки на ЕС;
 • Национални консултации с делиберационни проучвания и публични обсъждания на резултатите от европейския он-лайн дебат от граждани, избрани на случаен принцип;
 • Интернет форум за участниците в националните консултации;
 • Публични дискусии между гражданите, участващите в националните консултации и експерти, политици и кандидат-депутати да европейски парламент;
 • Представяне на крайните резултатите от консултациите на специален форум с участието на представители на европейските институции и ключови европейски политици, които да прокарат приетите идеи в европейския дневен ред.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Продължителност на проекта: 4 месеца (февруари-март 2009 година)
Проектът се осъществява от King Baudouin Foundation.

 • Включване на около 300 000 интернет потребители в он-лайн консултациите;
 • Участие на 1800 европейски граждани в националните дискусии;
 • Широк медиен интерес и интерес от страна на политиците;
 • Национални доклади с препоръки и обобщен доклад с препоръките на европейско ниво;
 • Утвърждаване на мрежа от 30 граждански организации от различните страни членки.

Експерти и партньори

King Baudouin Foundation, Вelgium
Център за либерални стратегии, България

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osi.bg

Анита Байкушева
abaikusheva@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us