Програми
ПРОГРАМА РОМА

Програма Рома си поставя за цел да стимулира изграждането на политически консенсус за реализиране на Десетилетието на ромското включване. Програмата разработва и прилага в практиката модели за стимулиране политическия консенсус за ромската политика.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us