Програми
ПРАВНА ПРОГРАМА

Мисията на Правна програма се изразява в отстояване на принципите на върховенство на закона и защита на правата на човека. В периода до присъединяването на България към ЕС програмата е неизменно ангажирана с подкрепа на съдебната реформа, с акцент върху инициативи, които имат пряко отношение към улесняване на достъпа до правосъдие за българските граждани и модернизиране на пенитенциарната система.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ

ЗАПИСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us