Програми
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО

Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е финансирана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Оператор на програмата за периода септември 2012 г - юни 2017 г. е Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи".
НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us