Програми
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ

Цели на проекта

  1. Повишаване на качеството на образование в средните училища на Столична община.
  2. Осъществяване на контрол на гражданското общество и изготвяне на оценка на образователните услуги в средните училища, който да предостави възможност за изграждане на училищна стратегия за тяхното подобряване.

Средства за реализирането на проекта

  • Мониторинг на образованието в столични гимназии на доброволен принцип, проведен по изработената от Институт "Отворено общество" - София система от показатели;
  • Публично представяне на резултатите от мониторинга и оценката на образователните услуги в изследваните училища;
  • Организиране на дискусии със заинтересованите страни – експерти, директори на училища, представители на държавни и общински институции;
  • Публикации в медиите.

Статус на проекта

В процес на реализация.

Резултати

Проектът е с продължителност 12 месеца и се осъществява съвместно със Столична община.

До момента в мониторинга на образователните услуги са се включили 57 средни общообразователни училища на територията на Столична община.

Първите резултати от изследването ще бъдат представени на публична дискусия на 22 юни 2009 г. в сградата на Столична община.

Експерти и партньори

Венцислав Панчев
Сашко Арабажиев
Димитър Димитров
Илко Йорданов
Веска Карастоянова
Боян Захариев

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

Димитър Димитров
ddimitrov@osi.bg

Веска Карастоянова
veska@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us