Програми
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ БЮДЖЕТИ

Цели на проекта

Цел на проекта е утвърждаване на системен подход към гражданския мониторинг и контрол върху бюджетния процес.

Средства за реализирането на проекта

  • Изготвяне на доклади за изпълнението на бюджет 2006.
  • Kоментари и оценки, предизвикани от конкретни информационни поводи, свързани с предложения за бюджета за 2007 г.
  • Изготвяне на доклад за състоянието на здравното осигуряване.
  • Изготвяне на доклад за готовността за усвояване на европейските структурни фондове.
  • Изготвяне на секторен анализ за разходите в сферата на образованието.
  • Анализ на ефективността на съществуващата система за финансиране на образованието и възможностите за повишаването й.

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Темата е свързана с ключови приоритети на програма Управление и публични политики. В резултат на изпълнението на този проект ще бъде подобрен достъпът до информация за бюджетния процес и прозрачността на фискалните политики

Експерти и партньори

Георги Ангелов
Лъчезар Костов
Д-р Мими Виткова
Д-р Иван Букарев
Д-р Екатерина Маркова

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Боян Захариев
bzahariev@osf.bg

Десислава Сиракова
dsirakova@osf.bg

Георги Ангелов
george@osf.bg 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us